Samenwerken aan de leefbaarheid

 

 

 

 

 

 

Samenstichting Stampersgat

De Samenstichting Stampersgat zet zich sinds de oprichting op 14 mei 1980 in voor de leefbaarheid van het dorp Stampersgat.

De Samenstichting is ontstaan uit afvaardigingen van alle verenigingen. En houdt zich bezig met het ondersteunen van zaken die de leefbaarheid in ons dorp aangaan. En leefbaarheid is dan een breed begrip, waaronder vallen het plezierig wonen, de zorg voor ruimte en groen, aandacht voor veiligheid in de woonomgeving, zorg voor de verkeersveiligheid, het stimuleren van het verenigingsleven, het voorkomen van overlast, oog voor ouderenvoorzieningen, het ondersteunen van activiteiten, etc.

vlekkenplein

Zet je in voor Stampersgat

We zijn altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden in de Samenstichting Stampersgat. Je kunt je als bestuurslid inzetten op verschillende projecten die de leefbaarheid van Stampersgat verbeteren en dat komt ten goede aan je eigen leefomgeving. We vergaderen 1 keer in de maand een avond in het dorpshuis. Verder kun je zoveel tijd er in steken als dat je zelf wilt. Er zijn projecten die meer tijd kosten en projecten waarin minder tijd gaat zitten.

Wil je eens kijken of de Samenstichting iets voor jou is? Je kunt altijd vrijblijvend een paar keer met ons mee vergaderen als aspirant lid. En heb je vragen neem gerust eens vragen op met 1 van de bestuursleden.

 

Nieuws van de Samenstichting Stampersgat

De bestuursleden

Ivo den Ouden

Ivo den Ouden

Voorzitter

Cindy Heijkoop

Cindy Heijkoop

Secretaris

Huub Hermus

Huub Hermus

Penningmeeste

Elly van Dorst-Laros

Elly van Dorst-Laros

Bestuurslid

Kyra Bodelier

Kyra Bodelier

Bestuurslid

Onze lopende projecten

Zelf in een klein dorp als Stampersgat kunnen er veel projecten spelen. Als Samenstichting proberen we overal bij aangesloten te blijven en zetten we ons in voor de leefbaarheid van Stampersgat. Hieronder kun je onze lopende projecten terug vinden. Wil je meer weten neem dan gerust contact op met 1 van de bestuursleden.

Dorpshuis

Samen met het bestuur van het Dorpshuis vormen we een werkgroep om het Dorpshuis in Stampersgat te vernieuwen. Alle verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis zijn weer verenigd in de klankbordgroep waarmee we samen vorm geven aan dit nieuwe dorpshuis.

Burenoverleg

Met het burenoverleg houden we vinger aan de pols met betrekking tot de ontwikkelingen van het AFC Dinteloord. 

 

 

Verkeersschouw

Ieder jaar maken we met de gemeente een verkeersschouw en kijken we welke punten aandacht behoeven.

Insectenhotel

Het insectenhotel wordt door ons samen met een zeer betrokken inwoner met de hand gemaakt.

Woonvisie

De woonvisie is geschreven met input van de inwoners. In de woonvisie wordt ingegaan op de hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van wonen. Daarbij ligt het accent op 4 zogenaamde woonwaarden; deze lopen als een rode draad door de woonvisie.